Proč a jak zazimovat zavlažovací systém?

Rostliny a keře Stromy a rostliny

S podzimem se zahrada pomalu chystá k zimnímu spánku a při jejím úklidu a přípravě na zimu je potřeba myslet také na systémy, které jsou na ní nainstalované. Jedním z nich je u většiny lidí právě závlahový systém. Automatické zavlažovací systémy obvykle mrazu neodolávají, proto je potřeba je na něj připravit. Jaké činnosti vás v tomto ohledu čekají?

Ochraňte závlahu před mrazem

Jakmile proběhne poslední zavlažování v sezóně, je třeba systém vyprázdnit. Tento postup se nazývá zazimování a je nutný, aby se zabránilo poškození systému mrazem. Potrubí a plastové součásti se obvykle nacházejí pouze 20-30 cm pod zemí, takže k nim není obtížný přístup. Hlavními rizikovými místy jsou ventily.

Zazimování zavlažovacího systému krok za krokem

Zazimování zavlažovacího systému začněte vypnutím napájení a poté vypusťte veškerou vodu z potrubí otevřením všech kohoutků. Jakmile je vše prázdné, můžete všechny kohouty a ventily opět zavřít. Pokud máte na zahradě hodně listí, je také dobré ho vyčistit z okapů a odtoků, abyste zabránili jejich ucpání. Měli byste také vyčistit celý systém včetně postřikovačů a filtrů. Tímto způsobem zabráníte poškození systému nečistotami a usazeninami z vody.

Jak dostat ze systému všechnu vodu?

Chcete-li ze systému zcela odstranit veškerou vodu a zabránit jejímu zamrznutí, můžete použít stlačený vzduch. Jedná se o nejběžnější a nejspolehlivější metodu. Pro většinu zahrad postačí kompresor s velikostí vzdušníku okolo 60 l a výkonem přibližně 250 l/min. Ve výjimečných případech se používá výkonnější kompresor, obvykle pro sportovní plochy. Kompresor musí být vybaven regulátorem tlaku, aby bylo možné do systému vstřikovat vzduch o tlaku přibližně 0,5-1 bar. Začněte připojením kompresoru k systému pomocí rychlospojky. Když je vše připojeno, otevřete všechny ventily a zapněte napájení kompresoru. Vzduch nyní bude foukat do systému a vytlačí veškerou vodu. Vytlačení veškeré vody z potrubí poznáte podle toho, že z něj přestanou vycházet bubliny. Jakmile se tak stane, můžete vypnout napájení kompresoru a odpojit jej od systému. Nyní by měla být veškerá voda ze zavlažovacího systému odstraněna a ten by přes zimu neměl zamrznout. Pokud přece jen některá jeho část dojde při mrazech újmy, její náhradu seženete na kvalitním e-shopu zabývajícím se závlahami zahrad.